x

Талібан є приготовленый зачати міровы рокованя уж будучій місяць

00

Мілітантне гнутя Талібан є приготовлене зачати з міровыма рокованями з афґганьсков владов уж будучій місяць по скончіню набоженьского свята ід-ал-адга. Условіём є докончіня выміны арештантів, увів у четверь говорця Талібану, на котрого ся одкликала аґентура AFP. Дале додав, же Талібан перепустить остатнїх прислушників афґганьскых безпечностных сил, покы Кабул перепустить вшыткых повсталцїв, котры ся находять на списку, котрый мілітанты доручіли афґганьскым урядам. Талібан і США підписали 29. фебруара історічный договор, котрый рахує з тым, же Вошінґтон до будучого рока стягне вшыткых своїх вояків з Аґганістану, але жадать за то безпечностны ґаранції.

(TASR, Шутіова)