x

У Штрасбурзі была терорістічна атака

00

Штири жертвы і 12 зраненых собі выжадала терорістічна атака по тім, што вчера вечур 29-ый стрілець Шекатт Шеріф спустив пальбу при рождественнім торгу у французькім Штрасбурзі. Підозрілый є зраненый, но втікать поліції. Інформації дали пресовій аґентурі Associated Press двоми представителі поліцайных жрідел. Шеріф быв на списку радікалів. Поліція мала прийти на його адресу у віторок скоріше, жебы го затримати, но не быв дома. Французька прокуратура зачала розсліджати віторкову терорістічну атаку, котра запричінила запертя дакілько частей міста, окрім іншого і запертя части, де має будову Европскый парламент. Французька влада запровадила посилнены контолі на граніцях, контролі будуть посилнены і на вшыткых рождественных торгах, котры проходять у цілій Франції. Містны уряды в Штрасбурзі заказали демонштрації, жебы безпечностны силы могли концентровати ся на гляданя мужа підозрілого з атакы.
(Медвідь, TASR)
Фото: TASR/AP