x

Амбуланты поготовости будуть по новім отворены лем до 22.00

00

Амбулантны поготовости будуть по новім фунґовати лем до 22.00 год. Приносить то новела закона о здравотній старостливости, яку у четверь підписав презідент Андрій Кіска. Міністерство здравотніцьтва хотїло їх цїлоночне фунґованя спочатку скоротити до 23.00 год., але влада наконець одобрила і позмінюючу пропозіцію здравотніцького выбору, жебы фунґовали ішї о годину куртше. Сучасны лекарьскы службы першой помочі бы мали заникнути найпізніше через лїто будучого рока. По новім має взникнути тзв. певна і доповнююча сіть такой поготовости. В певній сітї бы мала быти амбулантна поготовость повинно фунґовати в каждім окреснім містї в робочі днї од 16.00 до 22.00 год., а в днёх робочого клюду од 7.00 до 22.00. Доповнююча поготовость буде добровольна а к діспозіції може быти в робочі днї неперерывно в розсагу найменше двох годин, коли будуть фунґовати нормалны амбулантны поготовости.
(Зденка Цітрякова)