x

Буковскый: Списованя жытелїв потвердило, же СР є мултіетнічна країна

00

Списованя жытелїв, домів і бітів 2021 зась потвердило, же Словакія є мултіетнічна країна, в котрій коло себе жыє векшынове словацьке жытельство і членове народностных меншын. Сконштатовав то уповномоченый влады СР про народностны меншыны Ласло Буковскый. ,,Є барз важне, жебы сі народностны меншыны знали свої оподстатнены потребы наформуловати зо заміром розвивати свою ідентіту а челити асімілачным трендом. Без ефектівной сполуучасти штату і самосправных орґанів то але не принесе обчекованый ефект. Як уповномоченый буду і зо своїм урядом при досїгованю тых цїлїв надале актівный,“ увів в становиску. Опублікованы резултаты списованя подля нёго прозраджають велё о етнічнім походжіню обчанів і одзеркалюють образ нашой сполочности.

(TASR, Шутіова)