x

Веце лїків про паціентів

00

Од октобра мало гіґєнічнічны баликы к діспозіції веце як 136 000 пацієнтів, котры были госпіталізованы в словацькых універзітных і факултных шпыталях. Дотеперь на нї міністерство здравотніцьтва вытратило коло єдного міліона евр. Як увела про ТАСР говоркыня резорту, Зузана Еліяшова: „Міністерство здравотніцьтва обстарало довєдна 136 940 гіґєнічных баликів про 13 шпыталїв в пособности резорту. Іде о здравотніцьке заряджіня з великов спадовов областёв, де ся лїчать пацієнты з цїлой Словацькой републікы.“ Резорт здравотніцьтва актуално реалізує друге верейне обстараваня на
гіґєнічны баликы, котры шпыталї дістануть поступно в роках 2019 аж 2020 в кількости веце як 904 000 фалатків. Вытраты на нї підуть з розрахунку Міністерства здравотніцьтва СР а їх вышка буде дефінована по закінчіню споминаного верейного обстараваня.
(TASR, Цітрякова)