x

Влада одобрила пропозицію новелы о Ставебнім шпоріню

00

Ставебне шпоріня достане нову подобу. По новім бы мала быти штатна підпора давана ефективніше, адресніше і цілёво. Рахує з тым пропозиція новелы з ділні Міністерства фінанцій СР, котру вчера одобрила влада. Наданя штатной підпоры бы окрім іншого мало быти фурт вязана на схоснованя нашпореных средств на ставярьскы цілі. То значіть, же штатна премія буде вязана на условія, же ся фінанції здобыты шпоріням вєдно зо штатнов премійов схоснують лем на ставярьскы цілі.
(TASR)