x

Влада пожадать парламент о суглас з далшым передовжінём нудзового ставу

00

Влада офіціално пожадать Народну раду СР о высловіня сугласу з повторюючім передовжінём нудзового ставу. Кабінет о тім вырїшив на четверёвім рокованю. Пропозіцію влады мать в пленї одоводнити міністерка справодливости Марія Коликова (Za ľudí). Влада зачатком місяця вырїшила о тім, же нудзовый став ся передовжыть од 8. фебруара, одобрити то іщі мусить парламент. Предбежный термін стрїчі, на котрій мають посланцї одсугласити передовжіня, є 24. фебруар. Влада в здоводніню пропозіції арґументує, же повторююче передовжіня нудзового ставу сі выжадала епідеміолоґічна сітуація і проґноза єй розвитку.

(TASR, Шутіова)