x

Властници родинных домів пошкодженых крупобитям будуть мати можность пожадати о фінанчный вклад од 1-го децембра

00

Высша інтензіта помочі, ліпша доступність і менше адміністратівы буде повязана з вынятковов вызвов з проґраму Обнов дом. Призначена є  про властників родинных домів пошкодженых крупобитям в окресі Міхалівце і Собранце і по землетрасіню в Пряшівськім краю. Потвердили то вчера в Міхалівцях міністер жывотного оточіня Томаш Тараба і віцепремерь про план обновы і одолности Петер Кмец. Высшка вкладу, котру можуть пожадати од 1-го децембра є 22.800 евр з ДПГ. (TASR, Pkf)