x

Выбор підпорив пропозіції змін в памятных днях і державных святах

00

Список памятных днів і державных свят бы ся міг змінити. Выбор Народной рады Словацькой републікы про културу і медії дав згоду і рекомендовав у пленумі парламенту схвалити депутатьскы порпозіції новелізацій закона о державных святах, днях робочого покоя і памятных днях. Подля пропозіції змін, котрыма буде парламент занимати ся в другім чітаню, бы мали прибыти три новы памятны дні і єден памятный день бы мав стати державным святом. Пропонує ся розшырити список памятных днів о 24-ый юн як День памяти жертв комуністічного режіму. Дотеперішній День загранічных Словаків, котрый є 5-го юла, ся пропонує переменовати на День Словаків жыючіх в загранічу. Памятный день бы мав быти і 21-юн як День одходу окупачных войск совітьской армії з Чехословакії в році 1991, а 21-ый авґуст як День жертв окупації Чехословакії в році 1968. Далшов пропозіційов є, жебы 28-ый октобер, день выникнутя Чехословакії, знова став державным святом. По выникнутю Словакії тот день выпав із списку державных свят, в році 1999 го дали лем меджі памятны дні.

(Медвідь, TASR)