x

Выголосили выберове конаня на шефа Центра правной помочі

00

Інтересуючі о позіцію директора Центра правной помочі (ЦПП) ся можуть приголосити до конця януара. Выберове конаня выголосила міністерка справодливости Марія Коликова. ЦПП поскытує по цїлїй Словакії безплатну правну поміч людём в матеріалній бідї. TASR о тім інформовав Петер Бубла з тискового оддїлїня Міністерства справодливости СР. Выберове конаня буде зложене з писомной і устной части. Близшы інформації о передпокладох інтересуючіх суть опублікованы на вебі резорту справодливости і на робочім порталї.

(TASR, Шутіова)