x

В Братіславі припомянуть собі сторічніцю приєднаня Підкарпатя до ЧСР

00

Точно перед сто роками быв підписаный Сен-Жерменьскый мірный договор вдяка чому Підкарпатьска Русь офіціално стала частьов Чехословацькой републікы. Тым были наповнены намагы русиньской політінчой репрезентації, котра сама вырішыла о тім, же хоче быти в єдній державі вєдно із братьскыма народами Чехів і Словаків. Русины стали третім державотворным народом в новій републіці. В Братіславі собі днесь сторічніцю той історічной дії припомянуть о 17.00 год. на Намістю Томаша Ґаріка Масаріка. В рамках події выступить історік Петер Шворц і буде слідовати кладжіня вінців ку памятнику першого презідента. Проґрам є пак од 18.00 год. приготовленый в просторах театру Ifjú Szivek, де буде мож видіти новый філм Підкарпатьска русиньска малярьска школа із продукції Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска, котрый быв зробленый в співпраці з Розласом і телевізійов Словакії.

(Медвідь)