x

В року 2021 планує резорт школства споїти фінанцованя і перевзяти компетенції в рамках матерьскых школ і школскых клубів дітей

00

В року 2021 планує резорт школства діскутовати о споїню фінанцованя і перевзятю компетенцій в рамках матерьскых школ і школскых клубів дітей. В дебаті то про пресову аґентуру TASR повів шеф резорту шкоства Браніслав Ґроглінґ з тым, же вірить, же ся тота велика і вызнамна  зміна в школстві буде в наслідуючім року і реалізувати. Пересун компетенцій під міністерство школства і споїня фінанцованя означів міністер школства за проблем, котрый тяжыть школство од року 2013. “В тім часі были незмыселні перерозділены компетенції в рамках школства. Покы маме робити даякы крокы або опратріня на то, абы сьме чули векшу кваліту в школстві, так го мусиме знати і вести і компетенції неможуть іти через інше міністерство,“ повів міністер школства. (TASR, Pkf)