x

В часі комуналных вольб были поданы і трестны ознамліня. В дакотрых селах ся знову буде волити

00

Поліція достала у звязку з вольбами вєдно 349 подань, з того 127 трестных ознамлінь. В часі волебного дня достала цілком 137 імпульзів. Трестне ознамліня ся найчастіше дотуляло трестного поступку волебной корупції, огвараня ці пошкоджуваня чужого предмету.
Комуналны вольбы собі повторять в 43 самосправах, причины суть різны. Потвердив то і председа Штатной комісії про вольбы і конторлю фінанцованя політичных партій Едуард Барані. Найчастішов причинов было незволіня старостів ці містных посланців. Новы вольбы мусить выголосити председа Народной рады СР. Комуналны вольбы ся одбыли цілково в 2919 самосправах. Можность волити мали 4.494.400 жытелів. К волебным урнам пришло 2.187.735, участь за цілу Словакію так была 48,67 процентів.
(ТАSR)