x

Горецькый: Приготовлёваны зміны в школї представиме учітелїм в окресах

00

Міністерство школства, наукы, баданя і шпорту СР представить новый штатный навчалный проґрам особно директорім школ і самым учітелїм в реґіонах. Особны стрїчі ся одбудуть од 2. мая до 23. юна в каждім окресїм довєдна є напланованых 79 стрїч. TASR о тім інформовав одбор комунікації і маркетінґу резорту школства. Авторы курікула і заступцёве резорту школства представлять найосновнішы зміны курікуларной реформы і процес поступного заводжана змін. Позванку на особну презентацію достали вшыткы основны школы. Особны стрїчі ся одбудуть формов інфосемінарїв, котры будуть напрямены на обознамлїня заступцїв учітельскых зборів школ з піліером нового навчалного проґраму. Цїлём особных стрїч є на конкретных укажках приближыти зміны в новім штатнім навчалнім проґрамі з прямов везбов на навчалны штандарды а зарівно представити план поступного заводжаня нового курікула з підпоров про школы.

(TASR, Шутіова)