x

До днешнього рана выбавили цілково 204.847 особ вступуючіх на Словакію з Україны

00

За послідніх 24 годин до днешнього рана до 6.00 год выбавили на граничных  переходох при вступі з Україны цілково 8 882 особ, з того од недільного вечера до днешнього рана 2414 особ. Пресаґентуру TASR о тім інформував говорця Презідія Поліцайного збору Михал Слівка. Од выпукнутя конфлікту 24-го фебруара до днешнього рана выбавили цілково 204.847 особ вступуючіх на Словакію з Україны. Найвеце особ за послідніх 24 годин выбавили знова на граничнім переході Вышнє Німецько, і то 6392 людей. (TASR, Pkf)