x

До кінця рока будуть представены опатріня на забороніня участі перепоїня компаній в общім обстараваню

00

Уряд про обще обстараваня хоче до кінця рока представити опатріня на забороніня участі перепоїня компаній в общім обстараваню. На даній темі в сучасности робить і з Европсков комісійов і Протимонополным урядом. Председа Уряду про обще обстараваня Мірослав Глівак то увів на пресконференції у звязку з одобріньом новелы закона о общім обстараваню парламентом. Глівяк підкреслив, же і де о складну тему, котра ся дотулять цілой Европы. Як далі повів, „кідь же тота тема є европска і є складна, актуалну верзію конзултуєме якраз с Европсков комісійов і маме договор і з Протимонополным урядом, же хочеме до кінця рока представити комплехный леґіслатівный пакунок опатрінь на то, абы сьме такому поступу заборонили і елімінували його.“
(ТАSR, Кімaк)
Фото: TASR