x

Железніцї вєдно з містами хотять коло станіць вытворити через 800 міст на паркованя

00

Железніцї Словацькой републикы (ЖСР) планують вєдно з містами і селами вытворити коло станіць веце як 800 міст на паркованя. „Маєме амбіцію притягнути людей на железніцю а на то, жебы сьме то зробили мусиме самособов підвышити якость і комфорт,“ увів ґенералный директор железніць Мартін Ердоші. Железніцї ся так іншпіровали прикладом з Австрії, де арендують містам цї селам фундошы коло железнічных станіць. Самосправы на них можуть выбудовати міста на паркованя а превадзковати їх. Актуално собі ЖСР вытіповали 14 міст і сел, котры ословили. Дотеперь о понуку проявило інтерес 6 з них, меджі нима і Пряшів.
(TASR, Цітрякова)