x

Зачали контролі на границях СР з Австрійов, Мадярьском, Польщов, Чехійов 

00

Од днешнього дня ся дочасні обновують контролі на границях СР з Австрійов, Мадярьском, Польщов, Чехійов і на меджінародных летісках. Будуть тырвати до 8-го юна. Поліція ку контролям приступить, як собі то буде сітуація жадати на основі оператівных інформацій. Контроля буде обмеджена на потрібный час. Влада опратріня прияла у звязку з многыма планованыма акціями з участьов заграничных навщевників. Аплікаційов дочасных контроль ся мать на границях вытворити тзв. філтер на обмеджіня приходу особ, котры бы могли огрозити верейный порядок. (TASR, Pkf)