x

За послідній період взникло аж 217 пожарів з причины выпальованя травы

00

Пожарникы зазначіли за послідні дні звышене чісло пожарів, котры взникають теріторіяным выпальованя порастів, дерев і біолоґічного одпаду. Выпальованя трав і порастів, хоч то заказує закон, было причінов взнику за послідні три місяці 217 пожарів. Пресову аґентуру СР о тім інформувала Зузана Фаркашова з Презідія Гасіцького і захранного зобру в Братіславі. Територіялне выпальованя травы заказує закон і його порушіня може стояти обывателя Словакії аж до 331 евр. В припаді, як ся даного провину допустить подникатель ці фірма, покута може быти дана аж до вышкы 16.596 евр.
(TASR)