x

Ку очкованю ся можуть приголосити далшы ґрупы людей

00

Приголосити ся на очкованя можуть уж і особы, котры при старостливости о хворых прямо або непрямо выпомагають. TASR о тім інформовала говоркыня МЗ СР Зузана Еліашова. Меджі пріоріты при реґістрації надале належать здравотницкы робітници. Найновше ся але можуть дати заочковати і штуденты здравотницкого лїкарьского і нелїкарьского одбору, котры бігом штудії приходять до контакту з паціентом, ці робітниці компанії, котры роблять упрятовачу службу в шпыталях. Дале суть то заместнанцї заряджінь соціалных служеб, де належать і домовы соціалных служеб, а теренны соціалны робітници. О очкованя можуть пожадати і заместнанцї мобілных одберных місць, захранной службы і обслужны орґанізації, котры роблять в шпыталях. Формулар є доступный на вебовім сайтї https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php.

(TASR, Шутіова)