x

Меджінародный воркшоп про народностны меншыны

00

З ініціатівы Ласла Буковского, уповномоченого влады СР про народностны меншыны ся вчера у братіславскім готелі Борік одбыв Меджінародный воркшоп під назвов Моделы партіціпачных механізмів членів народностных меншын в Европі. Цільом події было гляданя новых імпулзів на зліпшіня участи представителів народностных меншын в културнім, сполоченьскім і економічнім жывоті в рамках штату і самосправных орґанів, але і выміна скушености і прикладів з доброй і овіреной практікы eвропскых моделів. З інформаціями о културно-освітнім діятельстві Русинів в Словакії выступив Петро Крайняк, штатный тайомник Міністерства школства.
(Петро Кімак-Фейко)