x

Міністерство дасть 6 міліонів на школы

00

Міністерство школства, наукы, баданя і шпорту Словацькой републікы з властных резерв выділило суму шість міліонів евр, котры будуть про школы. Половина грошей піде на діґіталізацію, пріорітно будуть фінанції про першый ступень основных школ. Два міліоны евр підуть про школьскы їдалні, 400 тісяч попутує на накупліня книжок і підпору школьскых бібліотек. Фінанчну інъєкцію дістануть так само матерьскы школы на накупліня дідактічных помічных предметів. TASR о тім інформовало одділіня комунікації резорту школства.

(Медвідь, TASR)