x

Міністерство справодливости зрядило Секцію коордінації проєктів

00

Як інформовала ТАСР говоркыня міністерства Зузана Дробова, міністерство справодливости СР зрядило нову Секцію коордінації проєктів, яка бы мала доглядати на лїпше вывжываня еврофондів і на якостне і правилне адміністрованя проєктів. Дотеперь свої проєкты і части проєктів адміністровали окремы секції міністерства справодливости самостанї. Якраз то могло подля Дробовой спомалити аплікацію дакотрых процесів до практікы, бо на єднім проєктї могло робити дакілько секцій, што компліковало коордінацію їх взаємной кооперації. Нова секція так має забеспечіти, жебы ся проєкты коордіновали на єднім містї і жебы резорт справодливости ефектівнїше черпав еврофонды.

(TASR, Цітрякова)