x

Міністерство школства підпорить матерьскы школы через новый проєкт

00

Дідактічны грачкы, гры ці книжкы про діти – на вшыткы тоты помічны предметы може майже тісяч матерьскых школ першый раз здобыти дотацію. Міністерство школства, наукы, баданя і шпорту выголосило новый проєкт Мудре граня. TASR о тім інформовало одділіня комунікації резорту школства. Міністерство просадило зміну закона, котра му од януара уможнює творити розвитковы проєкты і про матерьскы школы. Мудре граня є першым проєктом того тіпу і резорт на нього выділив 500 тісяч евр. Запоїти ся будуть годны вшыткы матерьскы школы, котры суть в списку сіті школ і школьскых заряджінь. Фінанції з проєкту мають схоновати на книжкы, помічны предметы і грачкы на розвиток дрібной моторікы, технічных здібностей, математічной ґрамотности або бісіды. Матерьскы школы будуть мочі жадати о дотацію через онлайн формуларь, котрый буде на вебі міністерства публікованый почас тыждня. Успішны жадателі будуть выголошены до 15-го фебруара, свій замір будуть годны реалізовати од 1-го марца до 31-го мая.

(Медвідь, TASR)