x

Міністер о шефови поліції вырішыть до кінця тыждня

00

До кінця тыждня міністер внутрішніх справ Роман Мікулец вырішыть, ці выменує на посаду поліцайного презідента Петра Коважіка. Бере до відома понедількову рекомендацію парламентного обороннобезпечностного выбору. Выбор рекомендовав до функції презідента Поліцайного збору якраз Коважіка. Членове выбору то одголосовали по понедільковім выслухованю кандідатів. Окрім Коважіка мав інтерес о функцію і Штефан Гамран. Шефа поліції має выменовати міністер внутрішніх справ. Петра Коважіка в голосованю підпорило десять депутатів, котры суть членами споминаного выбору, Гамрана шість. Посада поліцайного презідента ся увольнила по абдікації Мілана Лучаньского. Од септембра минувшого року веде Поліцайный збор як повіреный Коважік.

(Медвідь, TASR)