x

Міністер фінанцій СР Едуард Геґер брав участь на засіданю ZMOS-u

00

Міністер фінанцій Едуард Геґер вчера брав участь на засідані Рады здружіня міст і сел Словакії  на Штырбскім плесі, присвяченому і помочі містам і селам у формі пожычкы, котры мають у звязку з коронавірусом проблемы з дефіцітом поділовых дані. Председа ZMOS-u Браніслав Треґер собі думать, же міста і села небудуть приступовати на тоту форму помочі  од влады СР.