x

Міста і села може достануть право на своїй території заказати газардны гры і без потребы петіції жытелів

00

Міста і села бы могли на своїй території заказати газардны гры і без потребы петіції жытелів. Выходить то з новелы закона о газардных грах, котру вчера одобрили членове Устаноправного выбору Народной рады СР. Прияли у звязку з ньов пару технічных припомінок, причім ю рекомандовали парламенту схвалити.  Предположіня петіції на одобріня общого завязуючого наряджіня заказуюче газардны гры є подля передкладателів непотрібна. Днесь діє, же таку петіцію мусить підпорити найменше 30 процент обывателів села, евентуалні 15 процент жытелів в сітуації Братіславы і Кошыць. (TASR, Pkf)