x

Міста і села ся приправують на Едузбер

00

Міста і села, як закладателі школ і школскых інштитуцій, ся приправують на збераня інформацій о чіслі учнів в школах і школскых інштитуціях – Едузбер. Вызбераны дані, ку дню 15. септембра, суть вырішуючі про фінанцованя реґіоналного школства. Треба шак од 1. септембра рахувати і з леґіслатівныма змінамі, котры приносить закон о фінанцовані основных школ, середніх школ і школскых інштитуцій. Перша ся дотулять перенесеня спідньой границі віку дітины в основных художніх школах з трьох на пять років, котру сповнила дітина к 31. децембру попереднього рока. Другов змінов є початок збераня чісла учнів в школскых клубах дітей з нултого аж пятого рочника основной школы. Послідньов новинов є стоперцентне выясніня поступу при честнім выголосіню при приятю дітины до вецей школ, або школскых інштитуцій.
(Петро Кімак-Фейко)