x

Найблизшы вікенды будуть на граніцях контролї

00

Протягом наслїдуючіх вікендів буде поліція на граніцях з Австріёв, Мадярьском, Польщов і Чехіёв робити окремы замірны контролї. Напрямены будуть на дотримованя карантенных повинностей путуючіх, котры вступують на теріторію СР. TASR o тім інформовала говоркыня Презідія ПЗ Деніса Бардіова. Цїлены котролї мають быти в суботу 4., 11. і 18. децембра. Комплетнї заочкованы особы суть повинны превказати тот статус платным потверджінём. Незачкованы особы мусять абсолвовати по вступі до країны карантену. Поліція припоминать, же кажда особа над 12 років і двох місяцїв, окрем вынятків, є повинна реґістровати ся на вебі http://korona.gov.sk/ehranica а то такой при вступі до країны.

(TASR, Шутіова)