x

Народна рада СР одобрила вклад при народжіню четвертой дітины

00

Словакія не є згодна з оцініньом сітуації в узнесїню Европского парламенту у звязку з поставліньом LGBTI+ осіб у нас. Індівідуалне проявліня насиля і злочінів не є мож приписати на одповідность цілій сполочности, єй політичным представителям, церьквам, реліґійным сполочностям і іншым сполоченьскым інштітуціям. Выходить то з узнесїня Народной рады СР, котре одобрили посланці.  Народна рада СР тыж дефінітівні одобрила і вклад при народжіню четвертой дітины, котрый буде в сумі 829,86 евра. (TASR, Pkf)