x

На людей приходжаючіх зо загранича ся односять условія діючіх од 1-го октобра

00

Обывательом Словакії  жыючіх в  заграничу ся нерокомандує путовати на Словакію з причіны цілоплошного тестованя на COVID-19. Міністерство обороны СР о тім інформувало на своїй інтернетовій сторинці. Резорт припомянув, же на людей приходжаючіх зо загранича ся односять условія діючіх од 1-го октобра у звязку од того, ці приходять з безпечной або менше безпечной країны. Цілоплошне тестованя обывателів Словакії  ся мать одбыти  од 30-го октобра до 1-го новембра і 6-го аж 8-го новембра, фурт од пятниці до неділі. Мать быти добровольне, можуть на ньому брати участь вшыткы од десятьох років. Тестовати ся будуть мати можность люди на хоцьякім одбернім місці в часі од 8.00 -12.00 і од 13.00 – 20.00 год, немусить то быти в місці тырвалого пережываня. (TASR, Pkf)