x

На школах ало бы ся вытворити місце про школскы здравотны сестры

00

Про матерьскы школы і основны школы бы ся могла завести нова катеґорія одборного робітника – школска здравотна сестра. Выходить то з пропозиції новели закона о педаґоґічных робітниках і одборных робітниках, котрый до Народной рады СР дала ґрупа коалічных посланкынь. Школска здравотна сестра бы мала главні посуджовати здравотный став, тілесный і душевный розвой дітей і школярів, як і давати дітьом і школярам здравотну старостливість і мать на старости превенцію. Мать тыж вести штатістіку о уразох дітей і школярів. (TASR, Pkf)