x

Нелеґална міґрація з Україна наросла о 82 процент

00

Словакія евідує од початку рока нароснутя нелеґалной міґрації з Україны о 82 процент. На засіданю безпечностных і оборонных парламентных выборів країн Вышеґрадьской ґрупы в Празі о тім інформовав председа Выбору Народной рады Словацькой републікы про оборону і безпечность Тібор Ґашпар. Подля нього іде о реакцію на Києвом недавно прияту новелізацію мобілізачного закона. В абсолутных чіслах є споминаных 82 процент реално 300 нелеґалных міґрантів, котры пробовали перейти шенґеньску граніцю мімо гранічных переходів. Подля Ґашпара на основі приятого мобілізачного закона мож очековати, же країны, котры мають граніцю з Українов, будуть мусити бороти ся і з тов катеґорійов нелеґалной міґрації.

(Медвідь, TASR)