x

Нового шефа поліції выменує правдоподобно міністер без конкурзу

00

Нового поліцайного презідента выменує міністер внутрішніх справ правдоподобно без выберового процесу і наперек тому, же є уж выголошеный. Уможнити то має новела закона, о котрій має парламент їднати на октобровім засіданю. Выходить то зо становиска міністерства, котре аґентурі TASR загнало пресове одділіня. По схваліню новелы ся обсаджіня функції презідента Поліцайного збору подля міністерства предпокладать зреалізовати в згоді з новов леґіслатівов, значіть выменованьом на основі рішіня міністра внутрішніх справ. Депутаты в новелі пропонують упустити при менованю поліцайного шефа од выберового процесу і посилнити вплив міністра. Як резорт внутрішніх справ сконштатовав, іде о поступ в згоді з Проґрамовым выголошіньом влады.

(Медвідь, TASR)