x

Обмеджіня недільного продаю є подля презіденткы неадекватне

00

Презідентка Словацькой републікы Зузана Чапутова не поважує обмеджіня недільного продаю з причіны санітарьного дня за адекватне і выарґументоване. Санітарьны роботы можуть маїтелі робити в будькотрый день. Повіла то про TASR в реакції на вопросы о заказі недільного продаю. Як повіла голова державы, по зрушіню стану нужды є треба переоцінити, до якой міры платны гіґєнічны і безпечностны крокы іщі повнять свій ціль, котрым є охрана здравя обчанів. За їй словами кажда рештрікція мусить быти адектватна, пирчім обмеджіня недільного продаю з причіны санітарьного дня за таку не поважує. Презідентка припомянула, же обовязок ся навеце дотулять лем обходів, а не наприклад рештаврачных заряджінь, в котрых почас тыждня так само приходить ку великій концентрації людей.

(Медвідь, TASR)