x

Одказ Нїжной револуції ся несе ґенераціями

00

Одказ Новембра 1989 є все єднак позітівный, як быв втоды а несе ся ґенераціями. Є то выразне світло в нашій історії, котре ся все даякым способом розосвітить, кедь ся ку тому одказу вернеме. Увела про TASR псіхолоґічка Клара Юрштакова. Додала, же почас нёго быв погляд людей на сітуацію в змыслї ту і теперь. До актівного жывота в сучасности вступила ґенерація, котра тоты подїї не зажыла або ся єй дотулили лем окраёво. Ці будуть сучасны дїти і молодеж внимати 17. новембер лем як день, коли є вольно а нетреба іти до школы, залежыть подля Юрштаковой од їх околіцї. ,,Будуть такы, котрых родіче або учітелї доказали актівно втягнути  до оповіданя Новембра 1989. Суть але і такы, котры ани не знають, што то є за день,“ повіла з тым, же ёго одказ будуть знати люде лен втоды, кедь го будеме в нашій сполочности ожывовати.

(TASR, Шутіова)