x

Од волеб депутаты прияли 213 законів

00

Депутаты Народной рады Словацькой републікы схвалили затля в тім волебнім періоді 213 законів, з того 77 прияли в скороченім леґіслатівнім процесі. Выходить то із штатістік публікованых на вебсайті парламенту. З приятых законів было 145 владных і 68 од депутатів. Презідентка Зузана Чапутова ветовала од парламентных волеб в році 2020 затля сім законів. Найвеце законів, 37, прияли депутаты на новемброво-децембровім засіданю в минулім році, 28 законів схвалив пленум на октоброво-новембровім засіданю, 23 законів было схваленых на остатнім ряднім засіданю перед вакціями, котре скінчіло 2-го юла того року.

(Медвідь, TASR)