x

Од неділі фунгують анбулантны поготовости по новім

00

Амбулантны поготовости фунгують од неділі по новім. Організатор дотеперь хыбать на 17 зо 136 пунктів поготовости про діти і доспелых. Выпливать то з чісла організаторів, котры сі од міністерства здравотницьтва перевзяли поволіня і повіріня на їх превадзкуваня. Організатор хыбать амбулатным поготовостям про доспелых в Сенці, Детві, Ґелніці, Крупіні, Полтарі, Стропкові, Турчанскых Тепліцях і Жарновицях. Немають го ани амбулантны поготовости про діти і дораст в Бановях над Бебравов, Дубніці над Вагом, Малацках, Ревуцій, Леликім Кыртішу. В Златых Моравцях і Лученці хыбать організатор про оба тіпы поготовости. Цілково мать бити 75 амбулантных поготовости про доспелых і 61 амбулантных поготовости про діти і дораст в певній сіті. Певна сіть буде через робочій тыждень фунговати од 16-ой до 22-ой годчни, в сучасности была лікарьска служба першой помочі одкрыта до рана. В часі вікенду або свят буде фунґовати од 7-ой до 22-ой годины.
(TASR)