x

Од 16. до 22. септембра ся одбуде Европськый тыждень мобіліты

00

В припаді влаків і в припаді примістьскых автобусів будуть в часі Европського тыждня мобіліты од 16. до 22. септембра діяти злівы. Приправили їх самосправны краї вєдно з Міністерством транспорту і выставбы СР. “Єм барз рад, же ся нам в сполупраці з міністерством транспорту подарило приправити про людей атрактівну понуку на путованя примістькыма автобусмі і влаками. Трнавскый самосправный край забезпечів, же в часі Европского дня мобіліты можуть обывателі і навщівниці края путовати примістьскыма автобусами зо злівов 50 %. Будеме далі робити на тім, абы ся люде уж немусіли вертати назад до авт“, повів председа Здружіня самосправных країв СК8 і председа Трнавского самосправного края Йозеф Віскупіч.
(ТАSR, Кімак)