x

Парламент одобрив Договор Рады Европы о інтеґрованім приступі к охрані i безпечности на фотбаловых стрітнутях

00

Словацькый парламент одобрив Договор Рады Европы о інтеґрованім приступі к охрані, безпечности і о даваню служеб на фотбаловых стрітнутях і іншых шпортовых акціях. Посланці Народной рады СР о тім вырішыли вчера голосованям. Цільом договору є забезпечіти “безпечне і ласкаве середовище в часі фотбаловых стріч і іншых шпортовых акцій.“ На основі даного договору орґанізатори мають окрім іншого по конзултації зо вшыткыма заінтересованыма партнерскыма субєктами забезпечіти безпечне середовище про вшыткых участників і позерателів. (TASR, Pkf)