x

Пеллеґріні о самітї ЕУ і западного Балкану

00

В четвер ся в булгарьскій Софії одбыв саміт ЕУ і западного Балкану, котрый мав дати ясну позіцію країнам западного Балкану, же Унія з нима рахує, і же їх будучность видить якраз в членстві в ЕУ. Унія собі подля премієра Петра Пеллеґрініго мусить усвідомити, же в тім реґіонї інтензівно пособлять Кітай і Росія, зато бы мала мати в тій области вызначне поставлїня і Европска унія. „У своїм выступлїню єм самособов высловив підпору і позіцію Словацькой републикы к далшому росшырёваню ЕУ, повзбудив єм країны западного Балкану, котры зачали і роблять многы про них нарочны і тяжкы реформы, котры їх мають приближыти в будучности к членству в ЕУ. Но здругого бока єм пожадав членьскы штаты і лідрів ЕУ, жебы сьме ся к тым країнам односили коректно а жебы платило, же кедь дістанють условія на вступ до ЕУ, так мусять і реално видїти резултат, жебы то і про другы країны не пособило демотівуючо,‟ увів Пеллеґріні. Конкретны планы процесу росшырёваня представила Европска комісія зачатком фебруара в новій стратеґії про западный Балкан. Документ назначів, же країны бы ся могли стати частёв ЕУ до року 2025, причім найвівшы шансы мають кандідатьскы країны Чорна Гора і Сербія. Саміт в Софії быв першов акціов на высокій уровни меджі ЕУ і країнами Балкану за остатнїх 15 років. Остатнє стрїтнутя такого характеру ся одбыло в ґрецькім Солунї в роцї 2003.
(TASR, Цітрякова)