x

Посланці НР СР коло Петра Пеллеґрініго небудуть мати властный посланецькый клуб

00

Посланці Народной рады СР коло Петра Пеллеґрініго небудуть мати властный посланецькый клуб. Пленум одмітло пропозицію на його зряджіня у вчерайшім голосуваню. За голосувало 21 посланців зо 140 притомных, против было 42. Стримало ся 76 посланців. О вытворіня клубу пожадало по тім, як одышли з партії Смер-СД, і по тім, як Міністерство внутра СР зареґістровало їх нову партію Глас соціална демокрація. (TASR, Pkf