x

Председничка Судной рады буде рішыти слова судцю Радачовского

00

Председничка Судной рады Словацькой републікы Ленка Праженькова по пробаданю сітуації оцінить розсяг порушіня повинностей судцю і поданя пропозіції на дісціплінарьный процес односно выражіня судцю Мірослава Радачовского о резултаті суду презідента Андрея Кіскы. За словами Праженьковой є каждый судця обовязаный стримати ся публічного выражіня свого погляду о справах проїднаваных судами, котры не суть правоплатно закінчены. Медіалізованы высловы Радачовского бере председничка за такы, котры ідуть над ліміты справованя ся судцю. Як повіла, каждый судця мусить усвідомити собі, же не репрезентує лем свою особу, але і цілу юстіцію. Презідент Кіска програв спор о фундушы в катастрі села Великый Славков в пятніцю. Вырок суду нє є правоплатный. Рішіня суду презідент решпектує, но слова судцю о тім, же бы ся мав выселити зо Словакії, го несподівали і розудмує о далшім поступі.
(Медвідь, TASR)