x

Презідентка ветовала новелу закона

00

Презідентка Словацькой републікы Зузана Чапутова ветовала новелу закона о посуджованю впливів на жывотне оточіня. Інформовав о тім говорця презіденткы Мартін Стріжінєц. Презідентка пропонує, жебы Народна рада при далшім проїднаню закон не прияла як цілок. Новела подля ньой обсягує веце установлінь, котры мають знакы незгоды з конштітучныма і меджінародноправныма пожадавками, і з пожадавками выходячіма з права Европской унії.

(Медвідь, TASR)