x

Презідентка выменовала вісем новых судців

00

Презідентка Словацькой републікы Зузана Чапутова днесь выменовала в Презідентьскім палаці в Братіславі до функції вісем новых судців общіх судів без часового огранічіня. Голова державы у своїм приговорі повзбудила новых судців. Подля ньой выменованьом стали частьов новой ґенерації судців, з котров суть повязаны позітівны очекованя. За словами презіденткы потребуєме якостны, честны судцьовскы особности і выменованя до функції мають брати як прояв довіры, же такыма особностями будуть. Чапутова єдночасно звернула увагу, же незалежность судців не є прівілеґія, але конштітучне право гражданів, котры од них будуть очековати справодливость. Презідентка так само судцям припомянула, же частьов наповніня довіры в справодливость є і то, же вшыткы вартости і правила, котры судця просаджує, єдночасно решпектує а дотримує і як пріватна особа.

(Медвідь, TASR)