x

Презідентка одкликала 63 судців над 65 років

00

Презідентка Словацькой републікы Зузана Чапутова вырішыла на пропозіцію Судной рады о одкликаню 63-ох судців, котры завершыли вік 65 років. Припады далшых 20-ох судців буде рішыти презідентка індівідуално в слідуючіх днях. TASR о тім інформовав говорця презіденткы Мартін Стріжінєць. Меджі одкликаныма судцями є 41 неактівных і 22 актівных судців. В припаді далшых 20-ох адресовали председове судів і председа Судной рады презідентці жадость о продуманя одкладу їх одкликаня. Судна рада схвалила на септембровім засіданю пропозіцію на одкликаня 82-ох судців, котры мають 65 років і веце. Цільом было подля председы рады Яна Мазака одстранити і оправити протиправный стан.

(Медвідь, TASR)