x

Презідентка: Окупацію собо мусиме актівно приопоминати

00

Окупацію Чехословакії войсками Варшавского договору собі мусиме актівно припоминати, жебы нас історічна память не зрадила і не вела ку хыбным суджіням. Вказала на то в понедільок презідентка Словацькой републікы Зузана Чапутова при нагоді 55-ой річніці окупації. Минулость подля головы державы треба поменовати точно і оціньовати справедливо. Припомянула так само, же о слободу можеме самы прийти, покля собі єй не ціниме. Презідентка підкреслила, же люди не можуть забыти ани на войну ці Словацьке народне повстаня. Траґедія Чехословакії в авґусті 1968-го року подля Чапутовой мала жрідло в пересвідчіню втогдышніх властей в Кремлі і комуністів у союзницькых державах, же можуть заборонити демократічному розвитку країны.

(Медвідь, TASR)