x

Презідентка оцїнила геройство участників СНП, вызвала ку споёваню ся

00

В запасї з абсолутным історічным зломом – якым были націзм і фашізм  – ся рїшална часть народа в авґустї 1944 поставила на обрану людьскости і цівілізації. Выголосила то презідентка СР Зузана Чапутова в приговорі на ославах 77. выроча Словацького народного повстаня. Повказала і на актуалну тяжку сітуацію, одсудила піднєцованя ку ненависти а вызвала ку спаяню ся. Участників СНП дала за приклад боя за сполочны высшы цїлї. Підчеркла, же підступили велике особне різіко а поставили ся на правилный бік історії.,, На бік гуманіты, демокрації і людьской достойности. За свій геройскый постой сьте могли заплатити найвысшу цїну не лем вы, але і вашы найблизшы. Наперек тому сьте нашли в собі силу і одгодланя а запоїли ся до озброєного боя проти націзму і фашізму,“ одказала їм.

(TASR, Шутіова)