x

Презідентка: Реформа в области юстіції є потребна

00

Пропозіцію реформного конштітучного закона в области юстіції, з котрым приходить резорт справодливости, поважує презідентка Словацькой републікы Зузана Чапутова за потребну і хосенну. Презідентка о тім інформовала на соціалній сіті по понедільковій стрічі з міністерков справодливости Марійов Коликовов, котра хоче пропозіцію в найблизшых днях передложыти до припомінкового процесу. Чапутова позначіла, же з міністерков діскутовали о веце детайлах пропозіції, головно о тых, котры ся наприклад дотуляють компетенцій презіденткы. Наприклад при выменованю судців Конштітучного суду, покля парламент не докаже у встановленім часі зволити потребну кількость кандідатів.

(Медвідь, TASR)