x

Презідент выменує завтра трьох уставных судців

00

Презідент Андрей Кіска выменує завтра за уставных судців Мойміра Мамойку, Яну Лашакову і Мірослава Дюріша. Кіска вырішыв так скінчити три рокы тырваючій спор с народнов радов СР, котра кандидатів пропонувала. Неіде на основі його слов о компетенчный спор, але о спор о тім, яке посланя мать Уставный суд в загалі повнити. Выголосив, же одмітать выконати найновшый налез першого сенату Уставного суду із 6.децембра, котрый голові штату приказує выменувати трох уставных судців з цілкового чісла семых кандидатів. Спор наперек тому вырішыв скінчити уплатніням свойой правомочі. Налез сенату під веджіньом Петра Брняка подробив презідент критикі, причім сі думать, же ся запише до гісторії уставноправной праксі як єден з найгоршых вердиктів. Як презідент повів, “Налез о порушовані права кандидатів на судців Уставного суду є свойвольный, повный формалных і вецных хыб. Є проявом глубокого дешпекту Уставов СР, іґнорованя попередніх вердиктів Уставного суду його властныма судцамі і прикладом нерешпектованя основного розділеня моці в правнім штаті.“
(ТАSR)